PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

V posledních letech roste v celé Evropě obliba tzv. bezobslužných čerpacích stanic (stanice s integrovaným platebním terminálem pro hotovostní a bezhotovostní platby, případně včetně příjmu CCS a firemních karet).
Světové ceny pohonných hmot nutí provozovatele čerpacích stanic ke snižování celkových nákladů na provoz. Podle serveru petrol.cz  se dá předpokládat, že marže na pohonné hmoty v příštích letech nebudou stoupat, proto se může zvýšit počet ztrátových čerpacích stanic, a to nejen těch menších, ale i velkých korporátních.

Provozovatelé čerpacích stanic nemohou příliš snižovat samotné ceny vydávaného paliva, proto musí ušetřit na nákladech provozních – omezují služby či personál. Některé čerpací stanice proto zavádějí bezobslužný provoz alespoň v nočních hodinách, kdy se očekává nejmenší poptávka po doplňkových službách.
Větší rozšíření tohoto systému v České republice by mohlo mít v závislosti na cenové politice pohonných hmot vliv na konečnou cenu paliva. Provozovatelé soukromých čerpacích stanic přiznávají, že náklady na provoz snížené bezobslužným provozem promítají do konečné ceny paliva už nyní, aby zachovali svoji konkurenceschopnost vůči velkým korporátním čerpacím stanicím. (Zdroj: petrol.cz.) Tam může být tento provoz zajímavý zejména pro firemní flotily, které více než doplňkové služby zajímají náklady na provoz automobilů.
Implementace tankautomatů do stávajících čerpacích stanic může nabídnout kromě možnosti využít je v nočních hodinách bez využití personálu také zrychlení způsobu prodeje. Instalace je tedy výhodná pro čerpací stanice stojící na dopravně velmi vytížených místech.

cerpacka2                                                                                                                               (foto: dnoviny.cz)

Mezi nejvýznamnější výhody bezobslužného čerpacího systému při realizaci nových čerpacích stanic patří zejména významně menší náročnost na zastavěnou plochu. Bezobslužné čerpací stanice (tzv. tankautomaty) lze stavět při obchodních domech či v blízkosti obytných zástaveb, kde by realizace běžných čerpacích stanic s kompletním zázemím byla neproveditelná. Tím se očekává zvýšení kvality služeb v oblasti dopravy, čerpací stanice již nebudou nutně záležitostí odlehlejších míst. Nutné je také zahrnout do pozitiv zásah do rázu krajiny, který je v případě stavby běžné čerpací stanice významně větší než v případě bezobslužné čerpací stanice.
V Evropě je v současnosti v provozu zhruba 11 000 čerpacích stanic s částečným nebo úplným bezobslužným provozem. To je oproti České republice vysoké číslo (v ČR je 10 stanic velkých korporátů a cca 40 malých soukromých).  Bezobslužné čerpací stanice se těší oblibě zejména v Rakousku, Itálii a Španělsku, což jsou turisticky vytížené země, lze tedy předpokládat, že se i ostatní evropští řidiči během cest do těchto zemí naučí tankautomaty používat a budou je vyhledávat i v dalších zemích včetně České republiky.

cerpacka1                                                                                                                             (foto: futureage.eu)

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz