PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

Brno - Koniklecová 5

Systém Bezpečný dům byl nasazen v pilotním objektu projektu "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení". Tento projekt zaštiťuje Ministerstvo vnitra České republiky a jeho smyslem je změnit postoje občanů k problematice bezpečnosti, jejich motivace k bezpečnějšímu chování, k zabezpečení bytů a bytových domů, ke zlepšení sousedských vztahů s respektování domovního řádu.
V rámci projektu je do rizikových objektů instalován soubor zařízení, která mají snížit anonymitu v bytových domech, zamezit pohybu neoprávněných osob v prostorách domů a snížit riziko vandalismu a páchání trestných činů.

Vybraný objekt v Brně - Novém Lískovci je 13podlažní panelový dům se 156 bytovými jednotkami. Dům byl postaven v roce 1994 za finanční spoluúčasti 13 městských částí.
Nyní je z jedné třetiny využíván jako dočasná ubytovna pro matky s dětmi a zbylá část je klasickým nájemním domem, ve kterém jsou však často ubytováváni problémoví nebo sociálně slabí nájemníci. I proto byly v domech často rozbité schránky, dveře, vandalové poškozovali výtah a zdi společných prostor.
Situaci zhoršoval fakt, že se v domě pohybovali neznámí lidé, čemuž při tak vysoké fluktuaci obyvatel nebylo možné účinně zabránit.
Z těchto důvodů byla Koniklecová 5 vybrána jako pilotní objekt pro projekt "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení".

Společnost Beta Control instalovala v tomto objektu v rámci systému Bezpečný dům:

 

 

NOVÉ VÝTAHY

Původní nosnost: 2 x 350 kg
Nová nosnost: 400 a 1000 kg
automatické dveře s požární odolností EW60 (60 minut)
antivandal provedení
kamerový systém ve výtahu
systém VIP výtah - regulace jízd výtahu v závislosti na nastavení oprávnění daného uživatele
evakuační výtah

SYSTÉM DETEKCE POŽÁRU

Počet kouřových čidel: 31
Umístění čidel:

 

  • nad podestou schodiště
  • na chodbě před jednotlivými byty
  • ve sklepních prostorách
  • před výtahy
  • ve vstupním prostoru domu

 

KAMEROVÝ SYSTÉM

Počet kamer: 24
        z toho venkovních: 6 (po obvodu objektu)
                   vnitřních: 18 (v každém podlaží v prostoru schodiště, ve výtazích, ve vstupním prostoru domu)

Dozorová místnost se záznamovým zařízením, na které se obraz ze všech kamer nahrává.


PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Celkem zabezpečeno dveří: 18

 

  • hlavní vchod do domu
  • dveře všech podlaží spoujících schodiště a chodbu před jednotlivými byty
  • dveře do obou křídel sklepních prostor
  • dveře do klubovny pro děti umístěné v přízemí

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz